Ansiktsburk

Kommer du ihåg var du befann dig första gången du hörde Ansiktsburk?* På Internetmuseum kan du läsa hela historien om denna och andra liknande filmer.

 

*Jag satt på jobbet och skrattade högt, alldeles ensam i mitt rum. Jag var tvungen att gå ut i korridoren och ropa in en kollega. Det var så hysteriskt roligt! Idag är det en genre, men på den tiden var det helt nytt, vilket kan ursäkta de överdrivna reaktionerna.