Blankspot + skolan = sant

Jo, det är sant! Fantastiska Blankspot Project med Brit Stakston och Martin Schibbye i spetsen gör en stor och ambitiös skolsatsning: Världen och journalistiken in i skolan. De skolor som blir uttagna får ett unikt utbildningspaket där de bland annat får följa Martin Schibbye på hans reportageresor. Jag kan inte tänka mig ett bättre sätt att närma sig frågor om medier, journalistik, kritiskt förhållningssätt, globalisering och demokrati.

Arbetar du på en skola ska du absolut anmäla intresse till denna chans! Anmäl ert intresse för medverkan till Lin@blankspotproject.se.