Intervju med Helena Meyer

Intervju med Helena Meyer.

I Skolverkets modul Säker användning av nätet heter den sista delen Arbeta vidare och är tänkt som en sammanfattning där bland annat Helena Meyer från Fryshusets Nätvandrarna blir intervjuad.

 

This entry was posted in #blogg100, Säkerhet. Bookmark the permalink.