torsdag, januari 21, 2010

Barn och unga i den digitala mediekulturen

International Clearninghouse on Children, Youth and Media har sammaställt en antologi med namnet Barn och unga i den digitala mediekulturen. Boken finns att beställa här. Mitt bidrag är ett avsnitt ur Vad gör unga på nätet? och handlar om hur vi reagerar på ungas nätanvändning.

I boken ingår ett antal artiklar av välrenommerade forskare som belyser olika frågeställningar om barn och ungas mediekultur i det digitala medielandskapet – om de möjligheter och risker som internet innefattar.

Bokens andra del presenterar hörnstenarna i den upplevelsebaserade konferensen ’Digital turist för en dag’. En översikt som redovisar statistik rörande de ungas medievanor i den digitala tidsåldern avslutar boken. Tonvikten ligger på svenska barn och ungas medievanor men även statistik rörande övriga europeiska länder ingår i översikten.

Innehåll

Ulla Carlsson, Introduktion. Barn och unga i den digitala mediekulturen

Ingegerd Rydin, Försvinner barndomen med Internet? Reflektioner kring forskning och debatt om möjligheter och risker

Elza Dunkels, Reaktioner på ungas nätanvändning

Gunilla Jarlbro, Reklam riktad till barn. En harmlös företeelse eller en guldgruva?

Ola Erstad, Digital kompetens. Näring för demokratin eller oreflekterat deltagande?

Sonia Livingstone, Leslie Haddon, Internet och unga i Europa – möjligheter och risker

Besök i den digitala mediekulturen:

Jenny Wiik, Möt mig!

Oscar Westlund, Se mig!

Ulrika Andersson, Köp mig!

Mathias A. Färdigh, Berör mig!

Jakob Bjur, Roa mig!

Heidi Nilsson, Datorspel. En genreindelning

Oscar Westlund, Ständigt uppkopplad

Etiketter: ,

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Länkar till det här inlägget:

Skapa en länk

<< Startsida