måndag, januari 31, 2005

Fråga biblioteket

När du undrar över något - fråga biblioteket är devisen för webbplatsen Fråga biblioteket, som drivs av 255 bibliotikarier vid 39 bibliotek. Man kan hitta kontaktinformation till sitt lokala bibliotek, man kan chatta med eller ställa en fråga till en bibliotikarie. Alla frågor finns i ett sökbart arkiv och startsidan visar även en av de senast ställda frågorna. När jag var inne måndag morgon var en av de senast besvarade frågorna Finns det något ställe på nätet där man kan få svar på frågor om sjukdomar? Svaret är uttömmande och innehåller länkar till flera resurser.

fredag, januari 28, 2005

Barn och ergonomi 2

Om utrustning
Ofta är det så att de minsta barnen har den sämsta utrustningen. I de fall man har flera datorer hemma, kan barnen få ärva den gamla datorn och i skolan hamnar ofta de datorer som helst skulle ligga på tippen hos förskolan. Vid en snabb analys kan man tro att det här handlar om resurser och inte är så mycket att göra åt. Men ofta lönar det sig att tänka en gång till. Barnen är de som är sämst skickade att ha ergonomiskt undermålig utrustning, eftersom de inte vuxit klart. Det håller inte heller att ge barnen det sämsta vi har om vi ska följa FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, där det i artikel 3:1 står:


Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i främsta rummet.


Hämtat ur Konventionen om barnens rättigheter, UD:s skriftserie, art. nr. 02.065.

Det är ganska kraftfullt formulerat och ger inte mycket utrymme för tolkning: barnets bästa skall komma i första hand! Alltså måste vi vända på steken. Om en kommun ska köpa in en ny dator bör den, enligt konventionen hamna på förskolan istället för på kommunkontoret. Nästa gång en dator köps in placeras den också på förskolan och den dator de fick sist flyttas uppåt till klass 1, och så vidare. På det sättet kan man behålla sin budget för nyinköp och ändå följa konventionen om barnens rättigheter och såväl som sin inre moral.

Så småningom i den här omvända hierarkin hamnar det datorer även hos de vuxna. Visserligen inte med platt skärm, ergonomisk mus med tumknapp eller tangentbord med skrollhjul till vänster. Men jag garanterar att den dag jag sitter där med högstrålande skärm, en mus som kärvar och kanske till och med på en stol som kräver en vaktmästare och två telefonkataloger för att höja och sänka, då kommer jag att komma på en lösning. På något sätt kommer vi vuxna att ordna fram de där pengarna som inte finns idag, så att alla kan ha en datormiljö de inte skadas i onödan av. Men bara om vi gör på det här sättet.

Vilken kommun blir först i Sverige att följa barnkonventionen? Stora pr-vinster ligger i potten. Blir Sverige första land i världen? Som stolt meddelar utländska gäster på Rosenbad att anledningen till att vi sitter på små trästolar är att vi har skickat de bra stolarna till skolorna. För de små ryggarnas skull, förstår ni.

torsdag, januari 27, 2005

Lär dig nåt nytt på trekvart

Multimediabyrån som drivs av Myndigheten för skolutveckling, har en avdelning som heter Trekvarten. Där finns korta intruktioner i vanliga program, tänkta att hinnas med under 45 minuter. Allt från att göra ett schema i Word till att lära sig ett nytt gratisprogram. Nyttiga och roliga pyssel med datorn i en salig blandning.

onsdag, januari 26, 2005

Medierådets tips på flera språk

Medierådets tips till föräldrar och surfande barn finns nu på fem språk. Finns att ladda ner på svenska, arabiska, bosniska/kroatiska/serbiska, persiska och turkiska. Ett citat ur de trevligt formulerade punkterna:
Var inte för kritisk mot ditt barns nyfikenhet. Ditt barn kommer säkerligen att möta hemsidor med material som både du och barnet finner stötande. Exempel kan vara pornografi och rasism. Kom ihåg att det är naturligt att vara nyfiken och vilja söka upp ”förbjudna sidor”. Ta tillfället som en möjlighet att diskutera och kanske sätta upp regler. När ditt barn blir äldre förändras behoven och barnets rätt till information ökar, samtidigt som förmågan till kritiskt tänkande utvecklas.

tisdag, januari 25, 2005

Favorit i repris

Underbara The Wayback Machine tål att berättas om då och då. Det är ett projekt som har ambitionen att arkivera internet. Ja, alla förstår att det inte fungerar fullt ut, men det är samma tanke som när Sverige sparar sju exemplar av allt som trycks, varav ett hamnar i Umeå för övrigt. Även här tvingas man av praktiska skäl genomföra vissa begränsningar. Så här skriver de själva:

The original idea for the Wayback Machine began in 1996, when the Internet Archive first began archiving the web. Now, five years later, with over 100 terabytes and a dozen web crawls completed, the Internet Archive has made the Wayback Machine available to the public.

Testa att klistra in dina url:er. Det kan bli en riktigt skrämmande resa i webbdesignens historia. Just när du trodde att dina första stapplande försök (du vet: rosa bakgrund, röd text och en liten hoppande hund) var förlåtna, så visar det sig att de finns kvar!

måndag, januari 24, 2005

IT-pedagogutbildning i Borås

Borås Tidning berättar om en IT-pedagogutbildning vid högskolan i Borås som verkar ha hittat en annorlunda och fungerande väg. Pedagogisk IKT heter utbildningsprogrammet.

fredag, januari 21, 2005

Skola som reagerar

Sydsvenskan berättar om Dammfriskolan som har bestämt sig för att reagera mot det som brukar kallas internetmobbning. Nu tror ju inte jag att det finns någon särskild internetmobbning, men som en av de mest intressanta bloggarna - Infontology - skriver om frågan så gör internet att allt syns lite mer:

Man skulle kunna säga att internet innebär ett gigantiskt och fortlöpande offentliggörande av allt som finns i människan. Ingenting är längre dolt. Insidan har kommit ut, det onda med det goda.

torsdag, januari 20, 2005

Datorer hjälpte folk i stormen

Smålandsposten rapporterar att ett försök med ip-telefoni i Älmhult fick ett test i skarpt läge när stormen rasade i södra Sverige och telefonledningarna rasade. I de fall där även strömmen försvann hjälpte det ju inte att man kunde ringa över internet, men med enkla reservaggregat räknar man med att ha stor nytta av ip-telefoner i framtiden. Dessutom blir det mycket billigare att ringa över nätet.

onsdag, januari 19, 2005

Ännu mera fusk

Jag fick en kommentar till inlägget om Urkund, där min huvudpoäng är att fusk i utbildningssystemet är ett pedagogiskt problem och därför inte ska lösas med teknik:
Skall vi inte åtminstone införa Lgr 80 innan vi igen börjar drömma om att reformera människan genom att uppnå den ideala "De Vises" pedagogiken? Vakna och dofta på verkligheten i stället för att förespråka en utopi. Det det sättet att resonera leder ingen vart - det har historien visat. Herrejösses vilken förlegad inställning.
Jag är inte bildad nog att veta vad De Vises pedagogik är och inte heller hur historien visat att det utopiska sättet att resonera inte leder någon vart, men jag kan berätta hur jag ser på saken.
Det finns alltid fler än en nivå att lägga sig på. I vardagslivet hinner man ofta inte med de övergripande filosofiska funderingarna utan måste koncentrera sig på att lösa praktiska problem. Då befinner man sig på här-och-nu-nivån. När man däremot har chansen att fundera kommer man på principer som gäller mer generellt och man kan då sägas befinna sig på utopinivån. Nu använder jag inte ordet utopi nedsättande utan mer i bemärkelsen ledstjärna. Dessa nivåer och alla andra man kan komma på är nödvändiga eftersom vi är komplexa varelser som har förmågan att alternera mellan nivåer. Ibland är de motsägelsefulla, men oftast kompletterar de varandra. Andra exempel från vardagslivet är att en person som regelbundet skänker sitt överskott till behövande kan slösa med pengar på ett onödigt klädesplagg en enstaka gång utan att dagtinga med sina principer. Personen vandrar bara mellan nivåerna.
På det sättet tror jag att det förhåller sig med pedagogiskt arbete också. Vi har alla vårt pedagogiska manifest, uttalat eller inte, som vi följer på det utopiska eller det principiella planet. Det kan handla om att vi anser att pojkar och flickor aktivt måste ges lika mycket utrymme i skolan eller att vi anser att en motiverad elev lär bättre än en som inte getts chansen att förstå vad lärandet är bra för. Sen måste man befinna sig på vardagsnivån rätt ofta och lösa problem som att elever inte bryr sig om vad man säger eller att tiden inte räcker till, och så vidare. Det är helt naturligt, men det går inte enligt min mening att befinna sig på här-och-nu-nivån hela tiden. Och det går inte att låta de olika nivåerna krocka med varandra för mycket.
Jag kan inte under någon längre tid arbeta i en butik som säljer porrtidningar och samtidigt vara motståndare till porr. Då blir det till slut allt för mycket inre konflikter och jag måste välja att agera på något sätt.
Jag arbetar inte i skolans vardag längre, men jag har gjort det och vet att nivåerna skiljer sig åt väldigt mycket för mig. Jag har ändå haft kvar mina utopiska tankar och periodvis förmått att växla mellan dem. Precis som alla andra kan. Därför tycker jag att det är fruktbart att ha en principiell diskussion om fusk, trots att vardagen för en lärare innebär att man måste lösa problem på ett praktiskt genomförbart sätt. Och diskussionen är inte bara fruktbar utan även helt nödvändigt. Hur ska vi få en bättre skola om vi inte tvingar oss över vattenytan då och då?
Sen gäller det ju att sparka de problem som finns åt rätt håll. Inte neråt, som det oftast blir, så att lärare och elever blir lidande. Men det är en annan fråga...

måndag, januari 17, 2005

Säker på nätet

Medierådet lanserar utbildningspaketet Säker på nätet. Det består av en lärarhandledning, en test för att se hur mycket man vet om källkritik, en quiz om hur man bör hantera personuppgifter och nåt som de kallar för SAFT:s brevlåda. Det sistnämnda förstår jag inte hur det fungerar, men det kan möjligen vara under utveckling. Utbildningspaketet vänder sig till 8-10-åringar eller nybörjare.

torsdag, januari 13, 2005

Ett land på nätet 2

Konstnären Lars Vilks har skapat landet Ladonia som bara existerar på nätet. Här finns allt man kan begära: nationalhymn, kunglig familj, flagga och medborgarskap. Ett vanligt medborgarnskap är gratis, adelskap kostar pengar. Ärligt och rakt, ingen hemlig agenda.

Ett land på nätet 1

Assyrien går inte att hitta på en karta, men assyrier eller syrianer finns. Läs mer om förvirringen med två termer och om att vara en etnisk eller religiös grupp på http://www.visarkiv.se/mmm/media/assyria_fr.htm.

Ett sätt att lösa det problemet är att skapa ett virtuellt Assyrien för att förena ett folk i exil. En svensk forskare, Dan Lundberg har skrivit om http://www.nineveh.com - det virtuella Assyrien. Dagens fråga: Hittar du nåt om Assyriska?

Ordbron

Ordbron är ett projekt som tre bibliotek i västsverige har drivit. Man har vänt sig främst till invandrare med integrations- och demokratiambitioner. Så här skriver man i slutrapporten om bibliotekens roll:

Ett samhälle behöver mötesplatser och arenor och här har biblioteken en stor potential.
Biblioteken är viktiga - men kan bli än viktigare - för mångkulturella människor
genom att:
• bibliotek finns i alla kommuner
• bibliotek är neutrala
• bibliotek har material för alla besökare.
Och det är roligt att se att biblioteken tillhör de samhällsinstitutioner som följt med bäst i utvecklingen, både när det gäller utvecklingen av informationstekniken och att Sverige är ett fullt utvecklat mångkulturellt land. Tyvärr kan man inte säga detsamma om skolan, men å andra sidan är biblioteken en förebild. Och då är det ju bara att ta efter...

tisdag, januari 11, 2005

Vackrast.se

En motplats till webbplatsen så många älskar att hata - Snyggast. Ni märker att jag väljer att inte länka och det beror främst på ryktena om att bakom Snyggast ligger en skum postboxfirma som får sina pengar genom att sälja pornografi över nätet. Det var tv-dokumentären Hårdporr i barnkammaren, en helt ok men inte så värst djup titt på ungas nätanvändning, som avslöjade vilka ekonomiska intressen som ligger bakom den välbesökta webbplatsen. Själv har jag varit kluven till fenomenet. Självklart vill jag inte stötta porrindustrin och inte heller sexism eller sexualisering av ungas nätutrymmen. Samtidigt ser jag det oskyldiga och positiva i dessa typer av mötesplatser. Man får visa upp sig som man själv ser sig; med foton eller teckningar, med dikter eller photoshoppade bilder. Och det vill man förmodligen göra där det är flest som tittar.
Vackrast är iallafall en idé som plockar upp det positiva, men samtidigt motarbetar det negativa. På samma sätt som på Snyggast får man publicera bilder och andra alster och får poängsätta andras. Däremot har Vackrast en mycket tydlig antisexismlinje. Det är tydligen två unga män som ligger bakom denna webb: Niklas Håkansson och Mattias Olovsson. Annonsera hos dem, så kan de fortsätta sitt suveräna arbete.

måndag, januari 10, 2005

Mera fusk

Suck och pust! Äntligen vardag igen. Nu kan det snart få bli sommar. Tycker jag som skottat hur många kubikmeter snö som helst igår, och då delade vi ändå upp skottningen i familjen. Och nu snöar det igen. Kul för barnen att de kan åka i backen, men trist för mig som mest vill sitta på altanen och läsa en bok.

Ok, tillbaka till ämnet. En diskussion om fusk försiggår på Nätuniversitetets forum: http://sisyfos.netuniversity.se/viewtopic.php?t=17&view=previous&sid=f3dcf1ba32791465fd237b18e2185733. Där ställs frågan hur man kan veta att man examinerar rätt person. Det intressanta i den här diskussionen är inte hur man kan veta vem som är vem på nätet, tycker jag. Det är snarare metafrågan som fascinerar mig; att vi ställer frågan. Att vi förutsätter att vi har koll på omvärlden IRL, men inte på nätet. Jag är lite sur på mig själv att jag avfärdade ett avsnitt i en bok jag läste och inte antecknade källan. Det var så dumt, resonerade jag, så jag skulle inte ha någon nytta av det. Nu har det jag läst sjunkit in och jag inser att det har mycket stor betydelse. Det stod nåt i stil med: På nätet framgår inte sånt som man kan uppfatta IRL, t ex kön, social klass, etnisk tillhörighet, ... Jag överdriver naturligtvis för att få fram andemeningen, men visst är det intressant? Att vi ibland tar för givet att våra vanliga sinnen - syn, hörsel, lukt - ska ge oss sanningen medan den andra partens egna uppgifter misstänkliggörs. Vi har alltså vant oss vid att bruka våra fördomar (eller förförståelse) för att göra bedömningar, men vid vilka tillfällen luras dessa fördomar? När har vi nytta av dem och när motarbetar de våra syften? Ännu ett exempel där nätet kan hjälpa oss att utvecklas.