Hur påverkar det samtida medielandskapet skolan?

Hur påverkas skolan och barns lärande och utbildning av dagens interaktiva medier? Nu släpps den nya boken Interaktiva medier och lärandemiljöer som diskuterar och ställer frågor kring skolan i det samtida medielandskapet.

Redaktörer för boken är Simon Lindgren och Elza Dunkels som är universitetslärare och forskare med sociala medier respektive ungdomskulturer på nätet som sina expertområden. De har samlat forskare och praktiker inom det pedagogiska området för att låta dem diskutera frågor kring tillgång och användning av interaktiva medier i olika lärandemiljöer. Boken tar avstamp i att lärare redan har tillgång till interaktiva medier i lärandemiljöer men att de inte alltid vet hur de ska använda dessa tillsammans med eleverna.

– Vi skrev boken för att vi saknade en bok som utgår från IT som ett stöd för skolutveckling och lärande. Boken ger olika synvinklar på dagens utbildning, både från forskning och från praktik, säger Elza Dunkels.

I boken medverkar en rad aktuella forskare och praktiker som länge arbetat med frågor kring digitalisering och IT i skolan.

– Vår ambition var att få en blandning av forskning, praktiska exempel och filosofiska resonemang omkring interaktiva medier och lärandemiljöer. Vi är mycket glada över att flera av de som står för det allra mest innovativa och intressanta inom det här området idag ville medverka i boken, säger Elza Dunkels, en av författarna.

Interaktiva medier och lärandemiljöer riktar sig främst till lärarstuderande och aktiva lärare men även skolledare, politiker och andra som är intresserade av digitaliseringsfrågor och skolfrågor har nytta av att läsa den.  Vårt nyckelord är tankeverktyg. Vi vill att de olika kapitlen ska ge verktyg för att tänka kring frågor om lärande och IT. Så att den som läser kan utveckla sin egen praktik, oavsett om det handlar om studier, undervisning eller att fatta beslut i utbildningsfrågor, avslutar Elza Dunkels.

Övriga medverkande författare till boken är: Kristina Alexanderson, Alastair Creelman, Patricia Diaz, Elza Dunkels, Per Falk, Stefan Gelfgren, Annika Agélii Genlott, Åke Grönlund, Carl Heath, Patrik Hernwall, Simon Lindgren, Christina Löfving, Ebba Ossiannilsson, Stefan Pålsson, Anette Svensson

Vill du veta mer?

Hanna Wettermark, Förläggare lärarutbildning 040-20 98 57, hanna.wettermark@gleerups.se

Provläs boken! Beställ boken hos din bokhandlare eller hos Gleerups, Bokus, Adlibris, Campusbokhandeln.

En digital agenda i människans tjänst – en ljusnande framtid kan bli vår

Imorgon åker jag ner till Stockholm för att prata om it i skolan inför lärarstuderande och it-minister Anna-Karin Hatt bland andra. Seminariet är öppet för allmänheten, se nedan hur du anmäler dig. Kom dit! Det blir kul. De försöker få till streamning eller eftersändning men det är inte klart ännu hur det blir. Följ på Twitter via årets hittills vackraste hashtag #ljusframtid (som iofs används av andra också).

Digitaliseringskommissionen lämnar delbetänkande till it-minister Anna-Karin Hatt vid seminarium om it i skolan inför lärarstudenter på Södertörns högskola

Den 13e mars kommer Digitaliseringskommissionen lämna över sitt delbetänkande ”En digital agenda i människans tjänst – en ljusnande framtid kan bli vår” (SOU 2014:13) till it-minister Anna-Karin Hatt. Då huvudfokus i delbetänkandet ligger på hur vi kan få bättre användning av it i skolan kommer överlämnandet ske i samband med ett litet seminarium om fördelarna med och förutsättningarna för bra it-pedagogik. Samtalet kommer ske inför och med lärarstudenter på Södertörns högskola. Seminariet kommer också vara öppet för press och andra intresserade.

Medverkande:

Jan Hylén, medlem i Digitaliseringskommissionens expertgrupp, fristående konsult i skolfrågor.

Elza Dunkels, docent i pedagogiskt arbete och lärarutbildare och forskare vid Umeå universitet.

Åke Grönlund, professor vid Örebro universitet och ansvarig för forskningsprojektet Unos uno, om 1:1-satsningar i tio svenska kommuner.

Britt-Marie Hagman, lärare på Nödingeskolan i Ale kommun, med lång erfarenhet av att använda it-pedagogik i undervisningen.

I samtalet deltar också Jan Gulliksen, ordförande i Digitaliseringskommissionen, som kommer presentera Digitaliseringskommissionens delbetänkande och förslag för bättre it i skolan, och it-minister Anna-Karin Hatt. Efter samtalet kommer det att finnas utrymme för individuella intervjuer.

Tid: 13/3 13-15

Plats: Södertörns högskola, lokal MD521,

Alfred Nobels allé 7 i Flemingsberg. http://webappl.web.sh.se/ (för vägbeskrivning)

Anmälan till Isobel Hadley-Kamptz isobel.hadley-kamptz@regeringskansliet.se 072-521 29 70

Högskoleverket utvärderar Unga, sex och internet

Vår distanskurs Unga, sex och internet blev föremål för Högskoleverkets granskning av “utbildningar som inte leder till en examen” som jag misstänker är en förskönande omskrivning av det som populärt och lite nedsättande brukar kallas för hobbykurser. Vi fick svara på ett antal frågor och fick precis resultatet av utvärderingen. Vi fick godkänt!

Just den här kursen tillhör det som jag är mest stolt över i min karriär som universitetslärare så det var ju väldigt skönt att vi inte är ute och cyklar. Här är resultatet av utvärderingen:

Umeå universitet: Unga, sex och internet, 7,5 högskolepoäng, grundnivå

Vetenskaplig eller konstnärlig grund

Kursen vilar på vetenskaplig grund.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet. Kursen vänder sig dock i första hand till studerande som arbetar med eller som utbildar sig för arbete med ungdomar.

Kursmål

Efter kursen ska den studerande bland annat känna till kunskapsläget gällande sex, unga och internet och dessutom kunna problematisera området utifrån sin profession eller utbildning.

Undervisning, kursmaterial och examination

Kursen utvecklades ursprungligen på initiativ av Ungdomsstyrelsen som en del i ett regeringsuppdrag från 2008 gällande sexuell exploatering av unga på nätet. Målet är att ge grundläggande kunskap om ungas erfarenheter och attityder till sexuell exponering. Vidare behandlas frågor kring sex mot ersättning i relation till den aktuella åldersgruppens användning av internet. Undervisningen tar upp olika metoder för ett förebyggande arbete liksom frågor om kritiska och konstruktiva förhållningssätt relaterade till olika professioner.

Kursen är helt nätbaserad och kommunikationen sker i ett så kallat Learning Management System som medium för föreläsningar och gruppdiskussioner.

Kurslitteraturen är vetenskapligt baserad. Examinationen sker fortlöpande på basis av inlämningsuppgifter.

Lärarresurser

Samtliga lärare är tillsvidareanställda vid Umeå universitet som universitetslektorer eller universitetsadjunkter. Därutöver ger ett antal externa experter från olika samhällsområden föreläsningar under kursen.

Slutomdöme

Undervisningen rör ett viktigt ämnesområde och den aktuella institutionen har en god erfarenhet av undervisning kring frågor som rör barns och ungdomars attityder. Även om den endast förutsätter grundläggande behörighet för högskolestudier innebär den en fördjupning inom ett specifikt ämnesområde för deltagare med tidigare studiebakgrund inom olika ämnesområden. Kursen uppfyller högskolelagens krav.

Switch to mobile version