Feedback

Här har du möjlighet att lämna feedback om du har deltagit i någon av mina föreläsningar eller workshopar, eller läst nån av mina böcker. De hittar formulären i omvänd kronologisk ordning, alltså de nyaste överst. Tack för att du tar dig tid att svara! <3

Här kan du lämna feedback efter workshop om unga och nätet på Ung.Fri.Tid 2018.

Välkommen att lämna feedback om du har läst boken eller lyssnat till föreläsningen
 Näthat – strategier och förhållningssätt