Föreläsningar

De finns gratis föreläsningar på min Youtubekanal.

Föreläsningar som UR filmat:
Juvenism, unga och nätet från Barnrättsdagarna i Örebro 2018.

Hat och kärlek på nätet från Nätkolls slutkonferens i Göteborg 2018.

Förbud och filter – digital kompetens i skolan från RFSUs konferens #metoo – vad kan skolan göra? 2018.

***

Vill du boka mig som föreläsare kontakta mig på elza.dunkels[at]gmail.com. Beskrivning av föreläsningarna:

Unga och nätet – hur går vi från panik till praktik?

Svarta rubriker kring unga och samtida medier är vardagsmat; media larmar och varnar så snart en ny app blir populär eller när ett nytt spel släpps. Varför är det så när vi samtidigt ser att de flesta unga får ut väldigt mycket av sin nätanvändning? I denna föreläsning ger jag forskningsbaserade förklaringar till detta och föreslår ett rimligare förhållningssätt. Jag berättar om min forskning utifrån mina böcker Vad gör unga på nätet? och Nätmobbning, näthat och nätkärlek med målet att ge tankeverktyg till alla som har en personlig eller professionell relation till unga. Jag kommer att ta upp skärmtid, mobilförbud, källkritik, selfies, Wikipedia, järnvägssjuka, juvenism och inte minst att leka med kottar. Du får också ta del av de nätsäkerhetsråd jag tagit fram tillsammans med Bamsetidningen.

Nätmobbning, näthat och nätkärlek

Boken Nätmobbning, näthat och nätkärlek – kunskap och strategier för en bättre vardag på nätet ger en nyanserad och fördjupad bild av ungas vardag på nätet och hur vi vuxna kan förhålla oss till den. Den innehåller en översikt av forskningsläget kring nätmobbning och visar vilka skillnader och likheter som finns mellan mobbning på nätet och i rummet. Den belyser också fenomen som näthat och nätkärlek.

Här finns konkreta strategier för hur vi vuxna kan agera för att stötta unga och göra deras nätanvändning tryggare. Ett par kapitel tar specifikt upp skolans viktiga roll för att motverka nätkränkningar. Boken ger också praktiska råd om hur vi kan förebygga och hantera kränkningar på ett sätt som tar hänsyn till vetenskaplig kunskap om ungas nätkulturer.

Boken riktar sig alla som arbetar i skolan men även till föräldrar, idrottsledare och andra som är intresserade av ungas uppkopplade vardag.

Sagt om boken

Nätmobbning och näthat är ständigt aktuella och omdebatterade ämnen. Docenten och lärarutbildaren Elza Dunkels bok har fokus på ungas vardag på nätet, och hur vuxna runt omkring dem kan arbeta för att stötta och göra ”nätlivet” tryggare. Här har självklart föräldrar men också skolan en viktig roll. Dunkels visar på förhållningssätt och ger praktiska råd för att få kränkningar att minska. Framför allt handlar det om långsiktiga lösningar, något som ofta saknas i dag. Bränder släcks när de borde förebyggas. Dunkels lyfter fram vikten av ett ständigt pågående samtal i stället för panikreaktioner. Att stärka unga och hjälpa dem till ökad självkänsla. Därmed får de också lättare att granska information kritiskt och undvika eventuella fällor. Bokens största förtjänst är kanske att den ger nya infallsvinklar samt manar till och sätter igång diskussioner. Den är ett utmärkt underlag för detta, oavsett om man håller med om allt eller inte.
Annika Panas, BTJ-häftet nr 6, 2016.

Om författaren
Elza Dunkels är docent i pedagogiskt arbete och lärarutbildare vid Umeå universitet. Hon är en av landets främsta experter inom området unga och internet.

***

Fler föreläsningar:

Vad gör unga på nätet och hur kan vi vuxna tänka om det?

Svarta rubriker kring unga och samtida medier är vardagsmat; media larmar och varnar så snart en ny app blir populär eller när ett nytt spel släpps. Varför är det så när vi samtidigt ser att de flesta unga får ut väldigt mycket av sin nätanvändning? I denna föreläsning ger Elza Dunkels forskningsbaserade förklaringar till detta. Föreläsningen ifrågasätter våra föreställningar om nätet och de vanligaste fördomarna pekas ut. Samtidigt ger den redskap till ett rimligare förhållningssätt till ungas nätanvändning. Ni kommer att få höra om selfies, små barns nätanvändning, skärmtid, källkritik, Wikipedia och mycket annat. Ni får också ta del av de nätsäkerhetsråd Elza tagit fram tillsammans med Bamsetidningen.

 

Digital kompetens – vad kan vi lära oss av ungas lärande?

Det pågår ett lärande vid datorn som vuxna inte alltid känner igen och som skolan inte alltid erkänner som just lärande. Elza Dunkels har i sin forskning sett på unga människor och deras datoranvändning och menar att digital kompetens inte i första hand handlar om teknisk kompetens, utan snarare om attityd och förhållningssätt. Vi bör tänka annorlunda kring denna digitala klyfta och inse att det inte är så att unga nödvändigtvis kan mer än vuxna, utan att man kan olika saker. Tänker vi så blir det lättare att lära av varandra. Dator- och internetanvändning bör inte ses som ett enda kunskapsområde, utan är i själva verket ett kluster av olika kunskapsområden.

Näthat och nätkärlek – om hat, mobbning och kärlek på nätet

Näthat och nätmobbning har fått stort utrymme i media, medan den vänskapliga kärlek som flödar inte fått lika stor uppmärksamhet. Det finns förklaringar till att uttrycken på nätet blir så starka, både i positiv och negativ riktning. Några av dem diskuteras i föreläsningen som också ger praktiska råd för att hantera hat och kränkningar på nätet. Föreläsningen baseras på den forskningsöversikt om kränkande behandling på nätet som Elza Dunkels skrivit på uppdrag av Skolverket och på boken Nätmobbning, näthat och nätkärlek som kom ut i början av 2016.

Små barn och nätet – forskningsläget och debatten

Debatten om små barn och nätet drivs ofta av känslor. Nästan utan undantag handlar det om anekdotisk bevisföring eller försök att dra slutsatser från äldre medieforskning, när vi nu försöker få grepp om det faktum att små barn befinner sig på nätet. I denna föreläsning redogör jag för forskningsläget och bemöter en del av de känslomässiga argumenten genom tre teman: barnsyn, moralism, historisk kontext.

 

2 thoughts on “Föreläsningar

 1. Pingback: » Dagens studenter – ”digitala infödingar” som fått Internet med modersmjölken? Going Global

 2. Annika Olsson

  Hej!

  Jag fick ditt namn av Stenungssunds montessoriskola där jag gjort en intervju kring deras nya ämne där de pratar om att vara källkritisk och även tar upp vad som händer unga ute på nätet. Pedagogen där pratade om att det finns vissa fördomar bland oss vuxna när det gäller unga och nätet. Finns det möjlighet att få en kort text av dig kring detta?

  Kanske bara en punktlista som ett inslag i artikeln?

  Artikeln ska in i Svenska Montessoritidningen där vi gör reportage om det som händer i våra montessoriskolor och förskolor runt om i landet.

  Tack på förhand.

  Vänliga hälsningar
  Annika
  0734 402950

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *