Skärmar och psykisk ohälsa

Den här bilden kommer från ett inlägg som plockar isär Twenges artikel rätt bra. Klicka på bilden för att komma till artikeln.

SVT Vetenskap var här och pratade om skärmar och psykisk ohälsa. De har rest runt och pratat med forskare, ungdomar och praktiker om frågan och nu var det min tur. Inför samtalet fick jag en del artiklar att läsa och jag tänkte att ni kanske vill läsa dem också. Håll i hatten när ni läser för i vissa texter står paniken som spön i backen!

Teens are growing up more slowly today than they did in past decades – om Twenges studie

Increases in Depressive Symptoms, Suicide-Related Outcomes, and Suicide Rates Among U.S. Adolescents After 2010 and Links to Increased New Media Screen Time  – av bl a Twenge

Utvecklingen av psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna  – Socialstyrelsen

Trends in adolescent mental health during economic upturns and downturns: a multilevel analysis of Swedish data 1988-2008 – av bl a Curt Häggquist

Computer use and stress, sleep disturbances, and symptoms of depression among young adults – a prospective cohort study – av bl a Sara Thomée

Socioekonomiska villkor och psykisk ohälsa bland tonåringar – Folkhälsomyndigheten

Medieanvändning och psykisk ohälsa bland tonåringar – Folkhälsomyndigheten

Skolprestationer, skolstress och psykisk ohälsa bland tonåringar – Folkhälsomyndigheten

 

Hur vågar de?

Idag uppmärksammas Safer Internet Day över hela Europa. Tanken med dagen är att vuxna ska tänka ett extra varv på ungas säkerhet på nätet och kanske ägna dagen åt aktiviteter kring frågan. I år känns den extra viktig eftersom vi befinner oss i en backlash när det gäller unga och nätet i allmänhet (t ex mobilförbud) och ungas säkerhet på nätet i synnerhet (t ex filter).

Det jag har svårast att förstå med de bakåtsträvande tongångarna, både vad gäller mobilförbud och filter, är hur förespråkarna vågar. De uppvisar ett otroligt mod, eller snarare dumdristighet! Hur vågar de kräva saker som enligt forskning om säkerhet på nätet riskerar att öka ungas utsatthet? Jag är alldeles för feg för att våga uttala mig utanför mitt kompetensområde. Jag skulle aldrig ta en så allvarlig sak på mitt ansvar. Förbud, varningar och tekniska hinder ökar klyftan mellan barn och vuxna! Det finns barn som har dött därför att de inte vågat larma till sina vuxna. Det finns barn som berättar om sömnsvårigheter därför att de inte vågar säga till nån vuxen att de blivit lurade att göra nåt dumt. Det finns barn som har ont i magen för att vuxna larmar och går på. Hur vågar vuxna bidra till det?

Det vi vet är egentligen bara ett par saker, men de är å andra sidan rätt väl belagda.

 • De flesta barn som råkar ut för kontaktförsök av sexuella förövare navigerar klokt förbi denna potentiella risk. Några barn faller för manipulationen men det finns alltså något som gör att de flesta klarar sig. Då bör vi fokusera på att identifiera detta något.
 • I EU Kids Online valde vi att kalla detta något för motståndskraft (resilience på engelska).
 • Motståndskraft kan bestå av en trygghet i sig själv och en tillit till omgivningen, som ger barnet en stark känsla av att ha en plats i världen och att det finns vuxna som lyssnar och respekterar.
 • Motståndskraft kan också bestå av utvecklade förhållningssätt och rutiner, en sorts nätsmarthet som kickar in när något verkar skumt eller barnet råkat ut för nåt.
 • Motståndskraft kan också vara att barnet fått mandat att känna efter hur det känns och agera på den känslan. Alltså att inte vara väluppfostrad i bemärkelsen lydig, utan att det även finns utrymme för att ljuga sig ur en svår situation, backa från ett löfte eller säga ifrån när nånting känns fel.
 • Vi vet också att många sexuella förövare är skickliga manipulatörer. De får snabbt offret att känna sig medskyldigt till övergreppet. Det betyder att vi inte bara måste vara noga med att inte skuldbelägga barn och unga, vi måste vara övertydliga i detta.

Som ni ser av min korta lista kan förbud, varningar och tekniska hinder motverka utvecklandet av motståndskraft. Vuxna kan inte ta rollen som övervakare och samtidigt bygga förtroende med barn. Vuxna kan inte sätta upp förbud och sedan förvänta sig att barn ska larma om nåt händer. Barn behöver träna upp sina förhållningssätt och rutiner, genom att använda nätet, mycket och tidigt. Inte nödvändigtvis tillsammans med vuxna men i en miljö där vuxna är intresserade, engagerade, respektfulla och närvarande när de behövs. Det är sånt vi borde fokusera på idag!

(Och om ni funderar på den långa listan så finns den i Vad gör unga på nätet?)

 

Är hatet könat?

Jag har funderat rätt mycket på hat, som ni säkert vet. Det har varit extra intensivt de senaste veckorna, sedan #enporrfribarndom lanserades. Och en sak jag har funderat särskilt på är det könade hatet; alltså hypotesen att jag blir extra utsatt därför att jag är kvinna. Alla utom hatarna själva verkar hålla med om att det är så. Men jag vill veta mer! Jag skulle helst vilja intervjua männen vars svans jag utsätts för och höra hur deras inboxar ser ut. I brist på den möjligheten tänkte jag ändå göra en liten datainsamling. Urvalsprincipen är inte rimlig ur ett vetenskapligt perspektiv så jag kommer inte att använda datan till något forskningsprojekt, utan jag gör detta enbart för att förstå hat och kön lite bättre.

Frågorna är baserade på det hat jag själv får. En av de mest intressanta frågorna tycker jag är den om forskarens förmodade barnlöshet. Det är nämligen ett ofta förekommande tema i det hat jag får; att det märks att jag inte har egna barn, för om jag hade det skulle jag veta att [grej som de tycker].

Jag är mycket tacksam för alla svar! Dela gärna!

Om du är forskare och identifierar dig som man, fyll gärna i den här enkäten!

 

Ökat skydd för unga på nätet

Idag skriver Umeå Tidning om de nya lagar som trädde i kraft vid årsskiftet. Jag fick kommentera. Läs hela reportaget här (sidorna 4 & 5) eller ett sammandrag:

ÖKAT SKYDD FÖR UNGA PÅ NÄTET

Elza Dunkels är expert på hur unga människor använder internet. Därför har hon varit med och bidragit med sina kunskaper i och med lagförändringar som rör kränkande bilder och sexuella kontakter med barn.
– Nya lagar ger möjlighet att belysa problemen.

Några av 2018 års nya lagar rör ämnen som Elza Dunkels, internetforskare vid Umeå universitet, är expert på. Därför fick hon vara med och uttala sig när lagförslagen skulle utredas på uppdrag av regeringen.
– Juridiken måste hänga med tekniken. Jag fick bidra med min kunskap kring ungas säkerhet på nätet, säger Elza Dunkels.
Från och med i år är det olagligt att sprida bilder du tagit med syfte att skada eller kränka någon annan. Händelsen som uppdagat frågan kallas hämndporr och innebär att intima bilder som skickats mellan två personer offentliggörs av den ena parten.

Elza Dunkels menar att det inte behöver gå så långt.
– Att elever fotar med syfte att kränka någon annan är väldigt vanligt förekommande i skolmiljöer. Det kan handla om att ta en bild på någon som står i duschen eller en klasskamrat som gråter och sedan sprida den på nätet.
En annan ny lag gör det förbjudet att föreslå träff med barn i sexuellt syfte. Elza Dunkels menar att det är svårt för de allra flesta att acceptera att det inte varit brottsligt tidigare. Helst eftersom många pedofiler har system för att odla kontakter med barn.

En tredje lag som också tangerar Elza Dunkels område är att det från och med februari är förbjudet att tala i mobiltelefon om du håller den i handen när du kör bil.
Dessa tre brott är väldigt svåra att förebygga, men Dunkels menar att det primärt handlar om att rättsväsendet ska ha lagen i ryggen om en händelse inträffar.
– Det är bra för utsatta att veta att det de upplevt är ett brott, och att händelsen har ett namn. Det blir ett erkännande. Det är också bra att kunna förklara för barn att dessa saker är olagliga. Nya lagar ger möjlighet att belysa problemen.

Samtidigt menar hon att det inte är lagändringar i sig som förändrar våra beteenden. Det handlar om att vi måste prata om problemen. Att polisen och skolorna måste skaffa mer kunskap och att vuxna tar barn på större allvar.
– Det är som med #metoo. Vi måste se kvinnor och även barn som människor med rättigheter. Och då kan det vara skönt att ha lagen i ryggen.
Johanna Lindqvist
redaktion@umeatidning.se

Fakta: Nya lagar och förordningar 2018

 • Straffet för grovt vapenbrott höjs till lägst två år.
 • Att sprida privata bilder i syfte att allvarligt skada annan person blir straffbart.
 • Att till ett barn föreslå träff i sexuellt syfte blir straffbart oavsett om mötet ägt rum.
 • Straffavgiften för att föra in alkohol i Sverige utan att betala skatt höjs till 40 procent av den skatt som ska betalas.
 • Förbud för bilförare att tala i telefon med mobilen i handen. Från februari.
 • Förskoleklass från sex år blir obligatorisk. Gäller från höstterminen.
 • Krav på ökad tillgänglighet för funktionshindrade hos bland annat frisörer och restauranger. Från maj.
 • Åldersgräns på 18 år införs för att sola på solarium. Från september.
 • En amnesti för att lämna in olagliga vapen gäller februari–april.
 • Skyddsjakt på dov- och kronhjortskalvar tillåts på fält med oskördade grödor och på skogsplanteringar. Tillstånd behövs ej 1 juli–15 april.
 • En ny elfordonspremie införs för bland annat elcyklar. Från februari.
 • Höjda straffavgifter för grova överträdelser mot kör- och vilotider i transportbranschen. Från mars.
 • Kommunernas socialnämnder får ansvar för att motverka spelmissbruk.
 • Ökat sekretesskydd för offentliganställdas privata kontaktuppgifter och foton som finns på arbetsplatsens intranät.
 • Sekretesskydd införs för uppgifter om hur privatpersoner använder datorer på bibliotek.
 • Advokater som begår brott utanför arbetstid ska kunna uteslutas ur Sveriges advokatsamfund.
 • Rektorer ska besluta om partier ska bjudas in till skolor. Urval ska ske på objektiv grund, till exempel partier i riksdag eller kommunfull-
 • mäktige.

Källa: Riksdagen, regeringen och Tullverket

 

Heldag i Sandviken 18 januari

Den 18 januari ska jag vara i Sandviken och köra tre pass, två på MIK-konferensen som vänder sig till pedagoger, bibliotekspersonal, tjänstepersoner och politiker och ett på kvällen för personal och vårdnadshavare i ett skolområde.

Först ska jag hålla i en workshop om juvenism som jag har valt att kalla Dagens ungdom!
Beskrivningen lyder: En workshop där vi tittar närmare på retoriken kring unga av idag och försöker hitta vägar att motarbeta förtryck mot barn och unga. Vi kommer att prata om härskartekniker, makt och motstrategier. Du behöver inga förkunskaper. Det är bra om du har möjlighet att söka på nätet under workshopen, så ta gärna med dator eller mobiltelefon.

Sen avslutar jag hela konferensen med Järnvägssjuka och juvenism där jag pratar om hur vår syn på ungas nätanvändning färgas av tekniksyn, barnsyn och moralism.

Och på kvällen är det alltså storföreläsning i Västra skolområdet. Det råkar faktiskt bli den första föreläsningen utifrån tredje upplagan av min bok som hinner släppas precis innan.

Om du är i Sandviken och följer mig, glöm inte bort att komma fram och hälsa!

 

Skärmpaniken och TV4

Mycket kan man anklaga mig för men inte för att vara hemlig eller mystisk. Tvärtom sätter jag en ära i att vara så transparent som jag bara orkar med. Och igår blev mitt generösa/gränslösa delande en hel liten berättelse. För dig som har missat kommer hela historien här:

Kl 11.29 ringde en reporter från TV4 upp mig och berättade att de skulle ta upp nyheten om att stora aktieägare i Apple kräver att Apple ser till att det forskas mer på hur barn påverkas negativt av skärmar samt att föräldrar tar sitt ansvar och begränsar barnens skärmtid. De undrade om jag kunde delta i direktsändning via FaceTime, vilket jag initialt var positiv till. Det kändes som öppet mål att kommentera en sån känslodriven och bakåtsträvande skrivelse. Sen framkom det att det hela var tänkt som en debatt mellan mig (via FaceTime) och Hugo Lagercrantz i studion. Då tackade jag nej av två skäl: 1) Jag kan lägga min tid på viktigare saker än att debattera med nån som inte har kunskaper i ämnet och 2) Att debattera via länk är aldrig bra. Man hamnar i underläge direkt därför att man inte kan signalera att man vill ha ordet och missar mycket av det som sägs i studion. Jag redogjorde noga för båda dessa skäl när jag tackade nej och la till att om de nu nödvändigt ville ha med en moralist och barnhatare så finns det bättre namn än just denne gamle professor. Reportern tackade för min input och sa att det var bra att han hade ringt upp mig. Så jag kände mig nöjd och rapporterade detta i sociala medier ca 11.45.

Kl 11.49 ringde samma reporter upp mig och sa att de har tänkt om och insett att ämnet inte lämpar sig för debatt. Lagercrantz var ute ur bilden och då är det självklart för mig att ställa upp. Jag slipper debattera, tittarna slipper höra mossiga argument från honom och jag slipper hatet som kommer som ett brev på posten när jag ger mig på detta nationalhelgon. Så jag läste in mig, fixade håret och bytte kläder, något jag skrev om här:

Uppdatering: TV4 kommer hit och intervjuar mig istället. De hade tänkt om och förstår att ämnet inte lämpar sig för en debatt. Så Hugo är dumpad och då ställer jag självklart upp på intervju. Vilket betyder snabbfix av ansikte och hår samt andra kläder än långkalsonger och tjocktröja.Kl 14.15 kom TV4 och filmade, dels direkt till en lite längre webbsändning (som jag inte hittar, tipsa mig gärna), dels en intervju som skulle klippas och sändas i nyheterna senare. Se hela inslaget här. Jag fick några sekunder medan Hugo Lagercrantz fick orera fritt ur fantasin i flera minuter:

“Bra inlärning kräver mänsklig kontakt” säger han bland annat. Nu är han ju ingen expert på just lärande och tycks inte heller ha läst någon aktuell forskning utan hänvisar lite vagt till att folk tror att barn lär sig mycket vid skärmar men att “det har inte alls visat sig ha den effekten, snarare negativ” och att det är viktigt med kropps- och ögonkontakt med föräldrarna (sic!) och “det får man ju inte via skärm”.

Jag blev grymt besviken därför att jag hade uppfattat både reportern som ringde och hen som var hemma hos mig som att de hade förstått hur jag menade, att det inte finns “två sidor” av den här saken och att Lagercrantz faktiskt inte är expert på detta. Så jag drog iväg ett sms till det nummer som hade ringt upp mig:

Hej! Du sa till mig att ni skulle göra en intervju med mig och att Lagercrantz var ute ur bilden. Istället framställdes han som hjärnforskare och fick leverera sina helt grundlösa idéer. Jag tycker att det är extremt dåligt av er att vinkla detta ämne på ett populistisk och tendentiöst sätt. Dels lurade ni mig att ställa upp, dels visar ni bristande samhällsansvar när ni bidrar till panik kring skärmar. /Elza Dunkels

Och idag på eftermiddagen kom ett lamt svar:

Hej Elza. Är ledsen att du känner dig missnöjd över hur det blev. Jag tror att det uppstod något av ett missförstånd mellan oss båda. Att Lagercrantz inte alls skulle intervjuas var aldrig något jag sa eller gick med på.  Det vi kom överens om var att vi inte skulle ha någon direktsänd debatt mellan er två.  I inslaget fick ni båda komma till tals var och en för sig och presentera era bästa argument.

Tja, det kanske är en tröst i sammanhanget, att det Lagercrantz sa var hans bästa argument 🙂

Jag är alltså inte ute efter att styra nyhetsrapporteringen eller att ställa orimliga krav för att medverka. Tvärtom är jag extremt generös med min tid till media. Jag svarar i telefon, på mail, ställer upp på intervjuer, åker ner till tv-studior och jag svarar snabbt om de vill att jag läser igenom det de skrivit. Jag har dock aldrig krävt att få läsa innan, jag litar på att allt blir någorlunda rätt. Däremot måste jag skydda mig själv, dels mot hat och påhopp och all tid och energi som det tar, dels mot att lägga tid på oviktiga, fruktlösa saker. Det är rätt rimliga krav tycker jag.

Så TV4, ni är numera på min shit list.

 

Vad gör unga på nätet? 3:e upplagan

Nu är det snart dags! Tredje uppdaterade upplagan av Vad gör unga på nätet? trycks just nu. Jag har fått se provtrycket och den är såklart jättefin. Och jag är mycket nöjd med uppdateringen. Så in och beställ boken redan nu! Eller provläs lite först.

Boken finns att beställa direkt hos förlaget eller hos bokhandlarna: BokusCd-onAdlibris. Den finns även som e-bok på samma ställen.

 

 

Ny omgång av Uminovas startup-program

Om du bor i Umeåtrakten och går och funderar på en affärsidé kan du söka till Uminovas startup-program. Jag gick det i år och jag är så otroligt nöjd. Så många saker jag trodde jag hade fattat men i själva verket inte hade! Så många intressanta innovatörer jag har fått träffa! Jag blev till och med utvald att åka på tech-mässa i Amsterdam. Oerhört lärorikt och allt är helt gratis! Snart lanserar jag den produkt jag kom på att min affärsidé verkligen handlade om (som var nåt annat än jag tänkte när jag kom till programmet).

Sök här! (Och ja, det är jag som sitter i bakgrunden på bilden och lyssnar uppmärksamt…)