Mobbning över nätet

Imorgon ska jag på ett möte som är tänkt att dra igång ett svenskt nätverk för alla som forskar om mobbning över nätet. Lagom till det blir jag påmind om att inte mycket har hänt i världen. Trots att fler och fler forskare försöker se mobbning i ett större sammanhang, finns det krafter som vill exotisera den mobbning som sker över nätet. Ett lysande exempel kommer från USA (förstås, höll jag på att skriva) där ett företag som kallar sig Safe Communications säljer in sina produkter med lagom mycket skräck. “Om det här hade hänt utanför nätet hade vi haft stora protester på gator och torg” säger en av de intervjuade i filmen. Men kom igen! Det hände redan när du gick i skolan.

Förslag till forskningsfråga: vad är det för mekanismer som gör att vi inte vill se det som pågår precis under näsan men att vi gärna engagerar oss i det som är lite längre bort?

Posted in Mobbning | Comments Off on Mobbning över nätet

Krönika: Källa på det?

Månadens krönika i Computer Sweden handlar om skolans misslyckande och elevernas triumf.

Posted in Lärande, Publicerat | 3 Comments

BRIS: seminarium om de mest utsatta barnen

Ur pressmeddelande från BRIS: Ett seminarium om de våldsutsatta barnens situation idag, deras behov och samhällets brister. Hur kan vi förstärka barnskyddet i Sverige?

År 2011 fyller BRIS 40 år och vi inleder jubileumsåret med ett heldagsseminarium om det som var orsaken till att BRIS bildades – fysiskt och psykiskt våld mot barn samt sexuella övergrepp.

BRIS vill lyfta de utsatta barnens situation idag, hur myndigheternas ansvar och agerande ser ut, och framförallt hur vi kan stärka barnskyddet i Sverige.

Seminariet hålls den 9 februari 2011 klockan 10.00 – 15.00
i ABF-huset på Sveavägen 41, Stockholm. T-bana Rådmansgatan.

Vi avslutar med kaffe och kaka

Moderator: Ola Lindholm, chefredaktör Kamratposten och ledamot BRIS förbundsstyrelse.

Medverkar i seminariet gör:

Göran Harnesk, generalsekreterare BRIS
40 års erfarenhet av utsatta barn

Eva Waltré
Chef BRIS operativa verksamhet

Maria Larsson (KD) barn- och äldreminister

Carl-Göran Svedin
Barnläkare och professor barn och ungdomspsykiatri, Linköpings universitet

Per-Anders Rydelius
Professor barn och ungdomspsykiatri Karolinska Institutet

Elisabeth Massi Fritz
advokat

Gabriel Otterman
läkare och expert på barnmisshandel, Astrid Lindgrens barnsjukhus

Anna-Lena Österberg Christensson
chef socialtjänsten Östermalms stadsdelsnämnd

Kerstin Wigzell
Regeringens särskilda utredare Barnskyddsutredningen

Ulrika Carlsson (c)
riksdagsledamot samt ordförande i Riksdagens tvärpolitiska barngrupp

Fredrik Lundh Sammeli (s)
riksdagsledamot samt vice ordförande i Riksdagens tvärpolitiska barngrupp.

Barnombudsmannen Fredrik Malmberg

Seminariet kostar 250,-/person vilket inkluderar lunch samt kaffe/kaka.
Anmälan är bindande, men kan överlåtas vid sjukdom et cetera. Inbetald avgift återbetalas ej. Avgiften är inklusive moms.

Anmälan sker till  mia.nauckhoff@bris.se.
Vi behöver följande uppgifter: Vilka som ska besöka seminariet samt fakturaadress, samt eventuell specialkost!
Fakturan skickas i samband med anmälan.

För mer information kontakta presschef Cecilia Nauclér, 0701-60 88 30 eller cecilia.naucler@bris.se

Posted in Konferenser | Comments Off on BRIS: seminarium om de mest utsatta barnen

ECER 2011, Urban Education

Den europeiska konferensen för utbildning, ECER, ges i år i Berlin. Deadline har förlängts till 23 januari, så du kanske hinner. Så här ser schemat ut:

  • Emerging Researchers’ Conference:  12 – 13 September 2011
  • Main Conference:  13 – 16 September 2011
  • Submission Deadline: 23 January 2011 (extended deadline, all proposals to be submitted on-line!)
  • Information on Review Results: 15 March 2011

Läs om konferenstemat här.

Posted in Konferenser | Comments Off on ECER 2011, Urban Education

Fler krönikor

Inser att bloggandet inte är vad det varit. Jag glömmer att lägga ut mina krönikor, t ex. Så här har det sett ut under hösten:

Det kanske låter gott – om youtubandet som det nya Hylands hörna.

Korkad mobiltelefoni – fick irritationen över Joel Turne ur systemet, känns skönt!

Lärare hängs ut på nätet – ännu en krönika om öppenhet (börjar jag upprepa mig?)

Hett att kärleksbomba – om närhet och vänlighet på nätet.

Och under våren:

Nu går jorden under – om underliga saker som förändras.

Inte sociala mediers fel – om Bjästa. Och makt och öppenhet, igen.

Varför vill man ha makt? – om makt och maktförskjutningar.

Ett lite trevligare nät – om dumhet.

Det var kul att leta igenom arkivet. Några krönikor har blivit för gamla eftersom tekniken sprungit iväg. Inte många använder T9 längre men det var kul när det begav sig. Hur svävar du? är en av de krönikor som jag fått mest respons på.

Sen har Computer Sweden den absolut sämsta sökfunktionen efter Umeå universitets så det går inte att hitta alla mina krönikor. Vad tänkte de? Att jag ska bokmärka sidorna? Vem gör sånt numera?

Sist vill jag lyfta fram en av mina favoriter, som funkar lika bra inför jullovet som inför sommarlovet: Sommardrömmar från 2009. God jul!

Posted in Publicerat | Comments Off on Fler krönikor

Whistleblowers och mobbning

Månadens krönika i Computer Sweden handlar om… tja, vad handlar den om egentligen? Om att våga säga som det är, om att våga se vad som händer och att våga höra vad folk säger.

Posted in Öppenhet, Publicerat | Comments Off on Whistleblowers och mobbning

Medierådet får ny organisation

Från 1 januari ombildas Medierådet till Statens medieråd och får därmed en direktör, vars namn just tillkännagavs. Hon heter Anki Dahlin och har tidigare arbetat på Statens biografbyrå, som nu avvecklas, och på Svenska institutet. Som jag nämnt tidigare har de utlyst en tjänst som forskningssamordnare vilket borde betyda att verksamheten blir mer forskningsbaserad.

Lina Ydrefelt skriver om det nya under rubriken Knallpulver eller kärnvapen.

Posted in Nyheter | Comments Off on Medierådet får ny organisation

Så lyfter webben världens fattiga

Paula Uimonen intervjuas i Computer Sweden: Så lyfter webben världens fattiga. Paula är en av författarna i vår kommande bok Interactive Media Use and Youth: Learning, Knowledge Exchange and Behavior. En hel del intressant att se fram emot, håller ni inte med? I februari tror vi att böckerna finns ute men redan nu kan man förboka dem. Eller bara bevaka och få ett mail när de finns att köpa.

Posted in Böcker, tidskrifter, Forskning | Comments Off on Så lyfter webben världens fattiga

Forskningsansvarig på Statens medieråd

Tips om nyutlyst tjänst: Statens medieråd (tidigare Medierådet) söker forskningsansvarig. Jag kommer att söka, ska inte du också göra det? Senast 15 december dock, så börja slipa på en ansökan redan nu. Vem som än får tjänsten är det ett steg i rätt riktning. Forskningsansvarig på Statens Medieråd… låter som nåt jag själv hade kunnat hitta på. Och hur bra är det inte då?

Posted in Forskning | Comments Off on Forskningsansvarig på Statens medieråd

Doktorand i pedagogik med IT-inriktning

Vid Umeå universitets pedagogiska institution har forskning med inriktning mot lärande och informations- och kommunikationsteknologi bedrivits sedan 1990-talet. Idag består forskningsmiljön av ett 15-tal lärare och forskare. Forskningsmiljön är på stark frammarsch inom det nationella forskningsfältet.

Inom ramen för forskningsprofilen Learning & Information and Communication Technologies (LICT) riktas intresset mot `Technology Enhanced Teaching and Learning`, `Online Communities` och `Computer-based Simulations`. Doktorandarbetet ska bedrivas som en del i ett gemensamt forskningsinitiativ, mellan Pedagogiska institutionen och Umeå kommun, som fokuserar digitala teknologier och lärande i grundskola och gymnasium. Särskilt tyngdpunkt i forskningen ska förläggas på Umeå kommuns satsning ”en elev – en dator”. Denna satsning innebär att varje elev erhåller en egen bärbar dator för användning i sitt skolarbete.

Aktuellt att studera är de praktiker som införlivas och utvecklar sig i skolorna vid implementering, integrering och användning av digitala teknologier i form av bärbara datorer i den dagliga verksamheten. Doktorandprojektet ska, med tydligt fokus på ”en elev – en dator” satsningen i Umeå kommun, svara på frågor som till exempel vilka former av kunskap som utvecklas av elever och på vilka vis detta sker, vilka kunskapsinnehåll som lärare väljer ut och på vilka vis undervisningen planeras och genomförs för att eleverna ska kunna utveckla dessa kunskaper. Ytterligare frågor att besvara är tillexempel vilka former av kollaborativt lärande som aktiveras i undervisningssituationen och på vilka vis eleverna uttrycker dessa i relation till varandra. Även olika former av feedback och stöttande processer kan bli viktiga. Doktorandarbetet i sin helhet kommer även att diskuteras med fokus på vilka implikationer som ”en elev – en dator” har för den pedagogiska praktiken i skolorna och särskilt i relation till lärarnas förändrade roll och arbetssätt.

Behörig att bli antagen till utbildning på forskarnivå är den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå samt minst 90 högskolepoäng i pedagogik eller på något annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper inom utbildning på grundnivå och/eller avancerad nivå. Den särskilda behörigheten kan exempelvis ha erhållits genom studier i pedagogik eller genomgången lärarutbildning, idrottsvetenskaplig utbildning eller utbildning inriktad mot personal-, ledarskap- och organisationsutveckling med inslag av pedagogik motsvarande 90 högskolepoäng. Behörighet för tillträde till forskarnivå anses även den som före den 1 juli 2007 har en högskoleutbildning om minst 120 poäng (motsvarande180 högskolepoäng) varav minst 60 poäng (motsvarande 90 högskolepoäng) i pedagogik eller motsvarande.

Vid urval bland behöriga sökande läggs vikt vid tidigare studieresultat, kvalitén på den inlämnade forskningsskissen samt personlig lämplighet. Då delar av doktorandarbetet kommer att genomföras i form av klassrumsforskning är erfarenhet från skolans praktik meriterande. I övrigt hänvisas till högskoleförordningens bestämmelser om anställning som doktorand (kap. 5) samt tillträde till utbildningen (kap. 7) på: www.hsv.se/ (regler och tillsyn).

Din ansökan, märkt med dnr 313-1072-10 ska vara inkommen till Umeå universitet, Registrator, 901 87 Umeå, senast 2010-12-16. Läs mer på http://www8.umu.se/umu/aktuellt/arkiv/lediga_tjanster/313-1072-10.html

Posted in Forskning | Comments Off on Doktorand i pedagogik med IT-inriktning