Referenser

Pressklipp i urval

Studio Ett i P1 19 december 2012 om instagramkravallerna i Göteborg. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=5386032&play=4323866&playtype=Ljudklipp

Om projektet Invisible Girl i Västerbottenskuriren 5 juni 2012 http://www.vk.se/644330/flickan-tar-form

Intervju i Tänk juni 2012 (s. 34-38) http://www.umu.se/digitalAssets/98/98238_tank_01.12_lr-ny-med.pdf

Intervju i Lära Stockholm, nr 3 2011, s. 14-18 http://www.pedagogstockholm.se/-/Dolda-sidor/Om-LARA-Stockholm/Bladdra-i-arets-LARA/

Intervju i Computer Sweden http://www.idg.se/2.1085/1.242031/hon-slar-tillbaka-mot-alarmisterna

Intervju i Dagens Nyheters webb-tv  http://www.dn.se/webbtv/kultur-noje/livet-20-facebook-kontra-fra-1.918686

Sveriges Radios Karlavagnen direktsände en intervju med mig fredag den 17 juli 2009. http://www.sr.se/sida/artikel.aspx?programid=3117&artikel=2961380

Debattartikel publicerad i DN 8 juni 2009 http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/debatt-bloggarna-1.907307

Kort kommentar i Expressen 16 juli 2009 http://www.expressen.se/prylar/1.1641678/ivy-bean-104-ar-fortfarande-aldst-pa-twitter

Intervju i Svenska Dagbladet 3 juli 2009 http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/barnunga/artikel_3158139.svd

Intervju i Nyhetsmorgon i tv 4 7 juli 2009 http://tv4play.se/aktualitet/nyhetsmorgon?videoId=1.1083008

Intervju i Norrbottenskuriren 3 juli 2009 http://www.kuriren.nu/nyheter/artikel.aspx?articleid=4980721

Recension av Vad gör unga på nätet? i Västerbottenskuriren 28 maj 2009 http://vk.se/Article.jsp?article=280846

Reportage i Expressen 25 maj 2009 http://www.expressen.se/Nyheter/dokument/1.1581391/sa-blev-fula-gubben-pa-natet-var-mest-fruktade-folkdjavul

Intervju i Svenskt Näringsliv 29 april 2009 http://www.svensktnaringsliv.se/skola/article76237.ece

Intervju på appelberg.se 1 april 2009 http://www.appelberg.se/index.php/artiklar/251-ungas-naetbeteende-formar-framtidens-tidningar.html

Intervju i Familjemagasinet , nr 3 2011, s. 21-24 http://www.e-magin.se/v5/viewer/files/viewer_s.aspx?gKey=p9tddfsg&gInitPage=1

 

Uppdrag, i urval

2004-2005 Medlem i arbetsgruppen för IT och kultur, rådgivande till regeringens IT-strategigrupp

2006-2007 Medlem i referensgruppen för Medierådets arbete som den svenska noden i EU-samarbetet om ungas nätanvändning

2008-2010 Ledamot i verkställande utskottet för nationella nätverket för IT i lärarutbildningen

2009 Medlem i referensgruppen för Ungdomsstyrelsens uppdrag mot sexuell exploatering av unga via nätet

2010 Opponent vid slutseminarium, Peder Stenbergs avhandling, Kultur och medier, Umeå universitet.

 

Inbjuden föreläsare, i urval

2002 Skolan möter Homo Zappiens, Örebro universitet

2003 Vi med IT, Pedagogiska fakulteten, Åbo Akademi, Vaasa, Finland

2003 Internett – skjulested for pedofile? Högskolen i Nesna, Norway

2004 Konferensen Norden mot mobbning, Stockholm, Nordiska ministerrådet

2005 Crossboarder Networking and Learning Conference, Vaasa, Finland

2006 Key note speaker, Netlearning, Ronneby

2007 Föreläsningsturné om mobbning i Skolverkets regi

2008 Key note speaker, Participatory Academy, Växjö

2009 Key note speaker, Storstadens hjärta och smärta, Göteborg

2010 The Stockholm Criminology Symposium, Stockholm

2011 International Police Executive Symposium, Karlskrona

2012 Utbildningsdag, Varbergs kommun

 

Publikationer

Böcker

Dunkels, Elza, Frånberg, Gun-Marie & Hällgren, Camilla (Red.) (2012) Invisible Girl. Umeå universitet.

Dunkels, Elza, Frånberg, Gun-Marie & Hällgren, Camilla (Red.) (2011) Interactive Media Use and Youth: Learning, Knowledge Exchange and Behavior. Hershey, IGI Global.

Dunkels, Elza, Frånberg, Gun-Marie & Hällgren, Camilla (Red.) (2011) Youth Culture and Net Culture: Online Social Practices. Hershey, IGI Global.

Dunkels, Elza (2009) Vad gör unga på nätet? Malmö, Gleerups.

 

Bokkapitel

Dunkels, Elza & Dunkels, Maya (2012) Wayne 4 Ever – I Tramp-stamp Myself Before Someone Else Does. In Dunkels, Elza, Frånberg, Gun-Marie & Hällgren, Camilla (Eds.) Invisible Girl. Umeå universitet.

Dunkels, Elza, Frånberg, Gun-Marie & Hällgren, Camilla (2011) Youth and contemporary learning In Dunkels, Elza, Frånberg, Gun-Marie & Hällgren, Camilla (Red.) Interactive Media Use and Youth: Learning, Knowledge Exchange and Behavior. Hershey, IGI Global.

Dunkels, Elza, Frånberg, Gun-Marie & Hällgren, Camilla (2011) Young People and Online Risk. In Dunkels, Elza, Frånberg, Gun-Marie & Hällgren, Camilla (Red.) Youth Culture and Net Culture: Online Social Practices. Hershey, IGI Global.

Dunkels, Elza (2010) The Kids Are Alright – perspectives on children’s online safety. I Carlsson, Ulla (Red.) Children and Youth in the Digital Media Culture. From a Nordic Horizon. Göteborg, Nordicom.

Dunkels, Elza (2010) Reaktioner på ungas nätanvändning. I Carlsson, Ulla (Red.) Barn och unga i den digitala mediekulturen. Göteborg, Nordicom.

Dunkels, Elza (2009) Unga och nätet. I Lindgren, Simon (Red.) Ungdomskulturer [Youth Cultures]. Malmö, Gleerups.

Lüders, Marika, Bae Brandtzæg, Petter & Dunkels, Elza (2009) Risky Contacts. I Livingstone, Sonia & Haddon, Leslie (Red.) Kids Online. London, Policy Press.

Wold, Thomas, Aristodemou, Elena, Laouris, Yiannis & Dunkels, Elza (2009) Inappropriate Content. In Livingstone, Sonia & Haddon, Leslie (Red.) Kids Online. London, Policy Press.

 

Peer-reviewade tidskriftsartiklar

von Feilitzen, Cecilia, Findahl, Olle & Dunkels, Elza (2011) Vad nytt om barn och internet i Sverige? Nordicom Information 04/2011, 71-80.

Dunkels, Elza (2010) A Critical Perspective on Online Safety Measures. Nordic Journal of Digital Literacy, 01/2010, 72-85.

Dunkels, Elza (2009) När kan vi tala om nätmobbning? Locus, 2009(2).

Dunkels, Elza, Gun-Marie Frånberg and Camilla Hällgren (2008) Young People and Contemporary Digital Arenas: Identity, Learning and Abusive Practices. Tidskrift för lärarutbildning och forskning, 2008(3/4).

Dunkels, Elza (2008) Children’s Strategies on the Internet. Critical Studies in Education, 49(2).

 

Övriga publikationer

Förord till Löfving, Christina (2012) Digitala verktyg och sociala medier i undervisningen. Stockholm, Liber.

von Feilitzen, Cecilia, Findahl, Olle & Dunkels, Elza (2011) Hur farligt är internet? Resultat från den svenska delen av den europeiska undersökningen EU Kids Online. Göteborg, Nordicom.

Förord till Lindqvist, Johnny & Thorslund, Ewa (2011) Unga och internet. Stockholm, Stiftelsen för Internetinfrastruktur.

Förord till Alexandersson, Mikael & Hansson, Thomas (Red.) (2011) Unga nätmiljöer – nya villkor för samarbete och lärande. Lund, Studentlitteratur.

Dunkels, Elza (2010) Net Nanny. http://netnanny.wordpress.com.

Dunkels, Elza, Frånberg, Gun-Marie & Hällgren, Camilla (2009) Young People and Contemporary Digital Arenas: Identity, Learning and Abusive Practices. Paper presented at the SITE 2009 Conference, Charleston, SC, USA.

Dunkels, Elza (2007) Bridging the Distance – Children’s Strategies on the Internet. Doktorsavhandling, Umeå universitet

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *