Category Archives: Dagens kunskapslucka

Lucka 14: Mobiler i klassrummet

Som jag varit inne på tidigare, tycker jag inte att det är någon poäng att bemöta enskilda studier med andra studier som visar motsatsen. Det är ytterst sällan det går till på det sättet. Men ibland händer det. Medan jag … Continue reading

Posted in Dagens kunskapslucka | Comments Off on Lucka 14: Mobiler i klassrummet

Lucka 13: Telefontid, vykortsraseriet och cykelansikte

När telefonen kom blev det också ett himla liv, såklart. Det var inte bara en ny teknik, utan även ett sätt att kommunicera på långa avstånd. Sociologen Claude Fischer berättar i sin bok America Calling att ett orosmoment var att … Continue reading

Posted in Dagens kunskapslucka | Comments Off on Lucka 13: Telefontid, vykortsraseriet och cykelansikte

Lucka 12: Lästid

Idag ska det handla om en historisk mediepanik, eller snarare en utdragen som även rymde ett par kortare. Den drog igång redan under antiken, när idén att använda böcker i utbildningssyfte så smått började ventileras bland de lärde. Det blev … Continue reading

Posted in Dagens kunskapslucka | Comments Off on Lucka 12: Lästid

Dagens kunskapslucka blir bok!

Jag hade tänkt att Dagens kunskapslucka ska utgöra stommen till en kort och lättläst bok, där jag gör som alarmisterna borde göra, alltså skriver om de här högaktuella frågorna utifrån forskning. Vill du stötta det arbetet kan du skicka mig … Continue reading

Posted in Dagens kunskapslucka | Comments Off on Dagens kunskapslucka blir bok!

Lucka 11: Järnvägssjuka

När en ny teknik kommer in i våra liv, slår som sagt oron till. Vi börjar fundera över vilka livsstilsförändringar som kommer att krävas, eller tillåtas, av det nya. Oron vädras på fikaraster och i morgonsoffor och ganska snart uppstår … Continue reading

Posted in Dagens kunskapslucka | Comments Off on Lucka 11: Järnvägssjuka

Lucka 10: Mediepaniker

Vi människor är rätt pessimistiska till vår natur. Det kan finnas evolutionära förklaringar till det, t ex att det en gång i tiden var en fördel att vara misstänksam mot nya saker och vara snabb på att fantisera ihop worst … Continue reading

Posted in Dagens kunskapslucka | Comments Off on Lucka 10: Mediepaniker

Lucka 9: … men ändå

Fortsättning från igår. Allt det här sker naturligtvis i en större kontext, där jag uppfattar det som att vi går mot en mer känslo- och opinionsstyrd politisk styrning. Opinionen har självklart alltid spelat roll för politisk förändring, men jag tycker … Continue reading

Posted in Dagens kunskapslucka | Comments Off on Lucka 9: … men ändå

Lucka 8: Guldlocksfrågor

Ett skäl till att det har blivit så här illa ställt är, enligt psykologen Andrew Przbylski, som jag nämnt tidigare, att frågor som rör skärmtid är det han kallar Goldilocks topics, Guldlocksfrågor. Frågorna är tillräckligt allvarliga för att dra till … Continue reading

Posted in Dagens kunskapslucka | Comments Off on Lucka 8: Guldlocksfrågor

Lucka 7: Twenge om dåligt mående, del III

Nu är det sista luckan om Twenge, jag lovar! Twenges artikel osar av romantiserande av det som en gång var ungdomen: undvika sina föräldrar, hänga på hemliga platser i skogen, köra bil, dricka alkohol, tjäna pengar och ha sex. Och … Continue reading

Posted in Dagens kunskapslucka | Comments Off on Lucka 7: Twenge om dåligt mående, del III

Lucka 6: Twenge om dåligt mående, del II

Fortsättning från igår. Ett av de påståenden som är grundbulten i Twenges resonemang och som det ofta refereras till formulerar hon så här i sin artikel: ”The results could not be clearer: Teens who spend more time than average on … Continue reading

Posted in Dagens kunskapslucka | Comments Off on Lucka 6: Twenge om dåligt mående, del II