Föreläsningar

Jag har just nu tre standardföreläsningar som utgår från olika delar av min forskning. Alla tre har det gemensamt att de vill nyansera bilden av unga och nätet och ge personliga och professionella tankeverktyg för vuxna.

Vad gör unga på nätet?

I föreläsningen Vad gör unga på nätet? visar Elza Dunkels hur viktigt det är att kunskaperna om unga och nätet sätts in i ett sammanhang. Om vi vill förstå räcker det inte med att iaktta på avstånd. Vi måste våga ställa frågor; i klassrummet såväl som vid middagsbordet. Den bästa informationen om ungas nätanvändning får vi inte från kvällstidningarnas löpsedlar. Den får vi från ungdomarna själva. I föreläsningen beskriver hon vad unga gör på nätet, resonerar kring möjliga risker och hur vi bäst hanterar dem. Hon ger också tips och råd kring hur vi kan överbrygga kunskapsavståndet mellan generationerna. Föreläsningen ifrågasätter våra föreställningar om nätet och de vanligaste fördomarna pekas ut. Samtidigt ger den redskap till ett rimligare förhållningssätt till ungas nätanvändning.

Digital kompetens - vad kan vi lära oss av ungas lärande?

Det pågår ett lärande vid datorn som vuxna inte alltid känner igen och som skolan inte alltid erkänner som just lärande. Elza Dunkels har i sin forskning sett på unga människor och deras datoranvändning och menar att digital kompetens inte i första hand handlar om teknisk kompetens, utan snarare om attityd och förhållningssätt. Vi bör tänka annorlunda kring denna digitala klyfta och inse att det inte är så att unga nödvändigtvis kan mer än vuxna, utan att man kan olika saker. Tänker vi så blir det lättare att lära av varandra. Dator- och internetanvändning bör inte ses som ett enda kunskapsområde, utan är i själva verket ett kluster av olika kunskapsområden.

Näthat och nätkärlek – om hat, kärlek och mobbning på nätet

Näthat och nätmobbning har fått stort utrymme i media, medan den vänskapliga kärlek som flödar inte fått lika stor uppmärksmahet. Det finns förklaringar till att uttrycken på nätet blir så starka, både i positiv och negativ riktning. Några av dem diskuteras i föreläsningen som också ger praktiska råd för att hantera hat och kränkningar på nätet. Föreläsningen baseras på den forskningsöversikt om kränkande behandling på nätet som jag skrivit på uppdrag av Skolverket - Finns nätmobbning? ges ut av Skolverket under hösten 2013.

Bokningar sker via bokning@kulturer.net eller fyll i formuläret nedan så kontaktar jag dig. Du kan bifoga en fil ifall det finns en planering för en föreläsningsdag, t ex. Fält markerade med * måste fyllas i.

 

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>