Föreläsningar

Gratis föreläsningar

Jag lägger då och då ut föreläsningar på min Youtubekanal. Prenumerera för att hålla koll.

TEDx Umeå 2017: Fake News for Kids.

Föreläsningar som UR filmat

Juvenism, unga och nätet från Barnrättsdagarna i Örebro 2018.

Hat och kärlek på nätet från Nätkolls slutkonferens i Göteborg 2018.

Förbud och filter – digital kompetens i skolan från RFSUs konferens #metoo – vad kan skolan göra? 2018.

Boka mig som föreläsare

Läs gärna detta först: Vill ni boka en föreläsning med mig? Gör inte det!

Vill du ändå boka mig som föreläsare kontakta mig på elza.dunkels[at]gmail.com. Beskrivning av föreläsningarna:

Livet på nätet – hot eller möjlighet?

Svarta rubriker kring unga och samtida medier är vardagsmat; media larmar och varnar så snart en ny app blir populär eller när ett nytt spel släpps. Varför är det så när vi samtidigt ser att de flesta unga får ut väldigt mycket av sin nätanvändning? I denna föreläsning ger jag forskningsbaserade förklaringar till detta och föreslår ett rimligare förhållningssätt. Jag berättar om min forskning utifrån mina böcker Vad gör unga på nätet? och Nätmobbning, näthat och nätkärlek med målet att ge tankeverktyg till alla som har en personlig eller professionell relation till unga. Jag kommer att ta upp skärmtid, innehållsfilter, mobilförbud, källkritik, selfies, Wikipedia, järnvägssjuka, juvenism och inte minst att leka med kottar. Du får också ta del av de nätsäkerhetsråd jag tagit fram tillsammans med Bamsetidningen.

Nätmobbning, näthat och nätkärlek

Näthat och nätmobbning har fått stort utrymme i media, medan den vänskapliga kärlek som flödar inte fått lika stor uppmärksamhet. Det finns förklaringar till att uttrycken på nätet blir så starka, både i positiv och negativ riktning. Några av dem diskuteras i föreläsningen som också ger praktiska råd för att hantera hat och kränkningar på nätet. Föreläsningen baseras på den forskningsöversikt om kränkande behandling på nätet som Elza Dunkels skrivit på uppdrag av Skolverket och på boken Nätmobbning, näthat och nätkärlek som kom ut i början av 2016.

Digital kompetens – vad kan vi lära oss av ungas lärande?

Det pågår ett lärande vid datorn som vuxna inte alltid känner igen och som skolan inte alltid erkänner som just lärande. Elza Dunkels har i sin forskning sett på unga människor och deras datoranvändning och menar att digital kompetens inte i första hand handlar om teknisk kompetens, utan snarare om attityd och förhållningssätt. Vi bör tänka annorlunda kring denna digitala klyfta och inse att det inte är så att unga nödvändigtvis kan mer än vuxna, utan att man kan olika saker. Tänker vi så blir det lättare att lära av varandra. Dator- och internetanvändning bör inte ses som ett enda kunskapsområde, utan är i själva verket ett kluster av olika kunskapsområden.

Små barn och nätet – forskningsläget och debatten

Debatten om små barn och nätet drivs ofta av känslor. Nästan utan undantag handlar det om anekdotisk bevisföring eller försök att dra slutsatser från äldre medieforskning, när vi nu försöker få grepp om det faktum att små barn befinner sig på nätet. I denna föreläsning redogör jag för forskningsläget och bemöter en del av de känslomässiga argumenten genom tre teman: barnsyn, moralism och historisk kontext.

2 thoughts on “Föreläsningar”

 1. Hej!

  Jag fick ditt namn av Stenungssunds montessoriskola där jag gjort en intervju kring deras nya ämne där de pratar om att vara källkritisk och även tar upp vad som händer unga ute på nätet. Pedagogen där pratade om att det finns vissa fördomar bland oss vuxna när det gäller unga och nätet. Finns det möjlighet att få en kort text av dig kring detta?

  Kanske bara en punktlista som ett inslag i artikeln?

  Artikeln ska in i Svenska Montessoritidningen där vi gör reportage om det som händer i våra montessoriskolor och förskolor runt om i landet.

  Tack på förhand.

  Vänliga hälsningar
  Annika
  0734 402950

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *