Föreläsningar

Elza är hemma

Under överskådlig tid kommer jag inte att åka runt och föreläsa, utan följer slaviskt Folkhälsomyndighetens rekommendationer att hålla avståndet. Istället har jag ett upplägg som jag kallar Elza är hemma, där jag ger föreläsningar online. Du kan lämna din e-postadress om du vill få info när jag föreläser nästa gång. Dessa föreläsningar kostar pengar, men jag kommer även att använda andra kanaler där innehållet är gratis, t ex Instagram och TikTok.

Det finns så många poänger med att föreläsa online istället för att kuska runt. Förutom hygien- och hälsoaspekter är miljön ett viktigt argument. Jag tycker också att det här är en sak vi borde ha gjort för länge sedan. Nätutbildningar och nätmöten ser likadana ut idag som de gjorde för tre decennier sedan. Verktygen har fått andra namn och en del förbättrade funktioner men de flesta förändringar är bara kosmetiska. I grunden har vi samma usla sätt att mötas online; det är klumpigt och obekvämt, svårt att känna närvaro, det är kort sagt en helt annan upplevelse. Och så länge det är så stor skillnad kommer vi inte att på allvar kunna byta ut analoga möten mot digitala. Coronan har inneburit ett skutt framåt för digitaliseringen, av nödtvång har vi klivit över trösklar som vi varit för fega, lata eller stressade att kliva över förut. Jag tänker bidra till den här påtvingade chansen att låta digitaliseringen göra nytta där den är som bäst.

Gratis föreläsningar

Du kan också se mina filmade föreläsningar, t ex på min Youtubekanal. Prenumerera för att hålla koll.

TEDx Umeå 2017: Fake News for Kids.

Föreläsningar som UR filmat

Juvenism, unga och nätet från Barnrättsdagarna i Örebro 2018.

Hat och kärlek på nätet från Nätkolls slutkonferens i Göteborg 2018.

Förbud och filter – digital kompetens i skolan från RFSUs konferens #metoo – vad kan skolan göra? 2018.

Boka mig som föreläsare

Läs gärna detta först: Vill ni boka en föreläsning med mig? Gör inte det!

Vill du ändå boka mig som föreläsare blir det online. Kontakta mig på elza.dunkels[at]gmail.com. Jag anpassar innehållet efter era önskemål och föreläsningens längd. Jag kan också hålla i workshops eller ta fram frågor ni kan arbeta vidare med på egen hand. Följande är beskrivning av några av mina föreläsningar.

Kunskap är skärmpanikens värsta fiende

Idag befinner vi oss mitt i en av de största mediepanikerna i historien, med svarta rubriker om barns och ungas skärmanvändning. Det betyder att parallellt med den snabba teknikutvecklingen och resan mot ett allt mer digitaliserat samhälle, pågår en process i motsatt riktning. Alla tidigare mediepaniker har gått över, ibland i sin motsats. Det kommer att ske även denna gång, när kunskaperna om det nya mediet ökar. Risken är dock stor att det sker för sent för några av de som är unga idag, som då går miste om digitaliseringens fördelar och inte får lära sig hantera dess nackdelar. I min föreläsning tar jag med er på en resa genom några historiska paniker och ger förslag till hur vi kan använda kunskapen om dessa för att mota skärmpaniken. Målet med föreläsningen är att ge er tankeverktyg för att möta oron med rationella argument och säkra våra yngsta medborgares rätt till digital kompetens.

Livet på nätet – hot eller möjlighet?

Svarta rubriker kring unga och samtida medier är vardagsmat; media larmar och varnar så snart en ny app blir populär eller när ett nytt spel släpps. Varför är det så när vi samtidigt ser att de flesta unga får ut väldigt mycket av sin nätanvändning? I denna föreläsning ger jag forskningsbaserade förklaringar till detta och föreslår ett rimligare förhållningssätt. Jag berättar om min forskning utifrån mina böcker Vad gör unga på nätet? och Nätmobbning, näthat och nätkärlek med målet att ge tankeverktyg till alla som har en personlig eller professionell relation till unga. Jag tar upp ämnen som skärmtid, innehållsfilter, mobilförbud, källkritik, selfies, Wikipedia, järnvägssjuka, juvenism och inte minst att leka med kottar. Du får också ta del av de nätsäkerhetsråd jag tagit fram tillsammans med Bamsetidningen.

Nätmobbning, näthat och nätkärlek

Näthat och nätmobbning har fått stort utrymme i media, medan den vänskapliga kärlek som flödar inte fått lika stor uppmärksamhet. Det finns förklaringar till att uttrycken på nätet blir så starka, både i positiv och negativ riktning. Några av dem diskuteras i föreläsningen som också ger praktiska råd för att hantera hat och kränkningar på nätet. Föreläsningen baseras på den forskningsöversikt om kränkande behandling på nätet som Elza Dunkels skrivit på uppdrag av Skolverket och på boken Nätmobbning, näthat och nätkärlek som kom ut 2016.

Digital kompetens – vad kan vi lära oss av ungas lärande?

Det har gått ett kvarts sekel sedan vi på allvar började digitalisera skolan. Trots det diskuteras i stort sett samma frågor idag som då. Utbildningsväsendet är fortfarande relativt opåverkat av ungas eget lärande, det som sker via nätet, utan en läroplan och utan examination. Det finns forskning som har visat på framgångsrika samtida lärandemodeller, men intresset är ändå svalt. I min forskning har jag sett att digital kompetens inte i första hand handlar om teknisk kompetens, utan lika mycket om strategier och förhållningssätt. Vi behöver kliva fram och ta ett större ansvar för barns och ungas digitala kompetens genom att se deras egna erfarenheter som en resurs snarare än som något som ska regleras och förbjudas. I den här föreläsningen ger jag forskningsbaserade förklaringar till att vi inte nått fram ännu, och förslag till vägar framåt.

Små barn och nätet – forskningsläget och debatten

Debatten om små barn och nätet drivs ofta av känslor. Nästan utan undantag handlar det om anekdotisk bevisföring eller försök att dra slutsatser från äldre medieforskning, när vi nu försöker få grepp om det faktum att små barn befinner sig på nätet. I denna föreläsning redogör jag för forskningsläget och bemöter en del av de känslomässiga argumenten genom tre teman: barnsyn, moralism och historisk kontext.

2 Responses to Föreläsningar

 1. Avatar Annika Olsson says:

  Hej!

  Jag fick ditt namn av Stenungssunds montessoriskola där jag gjort en intervju kring deras nya ämne där de pratar om att vara källkritisk och även tar upp vad som händer unga ute på nätet. Pedagogen där pratade om att det finns vissa fördomar bland oss vuxna när det gäller unga och nätet. Finns det möjlighet att få en kort text av dig kring detta?

  Kanske bara en punktlista som ett inslag i artikeln?

  Artikeln ska in i Svenska Montessoritidningen där vi gör reportage om det som händer i våra montessoriskolor och förskolor runt om i landet.

  Tack på förhand.

  Vänliga hälsningar
  Annika
  0734 402950

 2. Pingback: » Dagens studenter – ”digitala infödingar” som fått Internet med modersmjölken? Going Global

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *