Publicerat

Senaste publikationer

Dunkels, Elza (2019) I mediepanikens fotspår: barns rätt till digital kompetens och säkerhet på nätet. I Kjällander, Susanne & Riddersporre, Bim (Red.) Digitalisering i förskolan på vetenskaplig grund. Stockholm, Natur & Kultur.

Antonius J. van Rooij et al. (2018) A weak scientific basis for gaming disorder: Let us err on the side of caution. Journal of Behavioral Addictions, 7(1):1-9.

Nyberg, Annakarin & Dunkels, Elza (2018) Näthat: strategier och förhållningssätt. Stockholm, Lin Education.

Aarseth, Espen et al. (2017) Scholars’ open debate paper on the World Health Organization ICD-11 Gaming Disorder proposal. Journal of Behavioral Addictions, 6(3):267-270.

Dunkels, Elza (2018) Vad gör unga på nätet? Tredje upplagan. Malmö, Gleerups.

Dunkels, Elza (2016) Nätmobbning, näthat och nätkärlek – kunskap och strategier för en bättre vardag på nätet. Gothia fortbildning.

Bamsetidningen (2017) Bamses skola: Källkritik på nätet. Nr 2-2017.

Bamsetidningen (2017) Tips om internet. Nr 15-2017.

Marklund, Leif & Dunkels, Elza (2016) Digital play as a means to develop children’s literacy and power in the Swedish preschool. Early Years, 36(3), 289-304.

Dunkels, Elza (2016) Kollektiva lärandemodeller på nätet. I Nygårds, Karin & Raymond, Therese (Red.) Navigera i den digitala samtiden: en antologi om den nya lärarrollen. Stockholm, Lärarförlaget.

Säker användning av nätet (senast uppdaterad 2018), en modul i Skolverkets lärportal om digital kompetens. Finns även som pdf.

Böcker

Dunkels, Elza (2018) Vad gör unga på nätet? Tredje upplagan. Malmö, Gleerups.

Dunkels, Elza, Frånberg, Gun-Marie & Hällgren, Camilla (Red.) (2012) Invisible Girl. Umeå universitet.

Dunkels, Elza, Frånberg, Gun-Marie & Hällgren, Camilla (Red.) (2011) Interactive Media Use and Youth: Learning, Knowledge Exchange and Behavior. Hershey: IGI Global. Mitt kapitel: Youth and Contemporary Learning.

Dunkels, Elza, Frånberg, Gun-Marie & Hällgren, Camilla (Red.) (2011) Youth Culture and Net Culture: Online Social Practices. Hershey: IGI Global. Mitt kapitel: Young People and Online Risk.

Dunkels, Elza (2012) Vad gör unga på nätet? Andra upplagan. Malmö, Gleerups.

Dunkels, Elza (2007) Bridging the distance: children’s strategies on the internet. Doctoral thesis. Umeå University.

Bokkapitel

Dunkels, Elza & Dunkels, Maya (2012) Wayne 4 Ever – I Tramp-stamp Myself Before Someone Else Does. I Dunkels, Elza, Frånberg, Gun-Marie & Hällgren, Camilla (Red.) Invisible Girl. Umeå universitet.

Dunkels, Elza (2010) The Kids Are Alright – perspectives on children’s online safety. I Carlsson, Ulla (Red.) Children and Youth in the Digital Media Culture. From a Nordic Horizon. Göteborg, Nordicom.

Dunkels, Elza (2010) Reaktioner på ungas nätanvändning. I Carlsson, Ulla (Red.) Barn och unga i den digitala mediekulturen. Göteborg, Nordicom.

Dunkels, Elza (2009) Unga och nätet. I Lindgren, Simon (Red.) Ungdomskulturer. Malmö, Gleerups.

Lüders, Marika, Bae Brandtzæg, Petter & Dunkels, Elza (2009) Risky Contacts. I Livingstone, Sonia & Haddon, Leslie (Red.) Kids Online. London, Policy Press.

Wold, Thomas, Aristodemou, Elena, Laouris, Yiannis & Dunkels, Elza (2009) Inappropriate Content. I Livingstone, Sonia & Haddon, Leslie (Red.) Kids Online. London, Policy Press.

Dunkels, Elza, & Enochsson, AnnBritt (2007) One to one interviews with young people using online chat. I M. Quigley (Red.), Encyclopedia of information ethics and security. Hershey: Idea Group Reference.

Dunkels, Elza (2005) Young people’s net cultures. I C. Howard (Red.), Encyclopaedia of distance learning (Vol. 4, pp. 2067-2074). Hershey: Idea Group Reference.

Dunkels, Elza (2002) Net Cultures. I Buchberger, F. (Red.) @-Learning in Higher Education. Linz: Universitätsverlag.

Tidskriftsartiklar

Dunkels, Elza (2010) A Critical Perspective on Online Safety Measures. Nordic Journal of Digital Literacy, 01/2010, 72-85. http://www.idunn.no/ts/dk/2010/01

Dunkels, Elza (2009) När kan vi tala om nätmobbning? Locus, 2009(2). http://www.buv.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=8228&a=60970

Dunkels, Elza, Gun-Marie Frånberg and Camilla Hällgren (2008) Young People and Contemporary Digital Arenas: Identity, Learning and Abusive Practices. Tidskrift för lärarutbildning och forskning, 2008(3/4). http://www.use.umu.se/digitalAssets/21/21025_lofu_3-4_08.pdf

Dunkels, Elza (2008) Children’s Strategies on the Internet. Critical Studies in Education, 49(2). http://korta.nu/a8f6

Dunkels, Elza (2006) The digital native as a student – implications for teacher education. Tidskrift för lärarutbildning och forskning(1/2006), 43-56. http://www.kulturer.net/documents/lofu_nr1_2006_dunkels.pdf

Dunkels, Elza (2005) Nätkulturer – vad gör barn och unga på internet? Tidskrift för lärarutbildning och forskning(1-2/2005), 41-49. http://www.kulturer.net/documents/lofu_nr1-2_2005_dunkels.pdf

Övrigt

Dunkels, Elza (2014) Online Safety for Children. Media Development, WACC.

Dunkels, Elza (2013) Unga kvinnor på nätet är inga offer. I Sociala skillnader i unga kvinnors hälsa. Stockholm, Kvinnor Kan.

Findahl, Olle, Dunkels, Elza & von Feilitzen, Cecilia (2013) Med egna ord – barn och deras föräldrar om vad som kan vara obehagligt på internet. Göteborg, Nordicom.

von Feilitzen, Cecilia, Findahl, Olle & Dunkels, Elza (2011) Vad nytt om barn och internet i Sverige? Resultat från den europeiska undersökningen EU Kids Online. Nordicom Information; 33(4), p. 71-80.

von Feilitzen, Cecilia, Findahl, Olle & Dunkels, Elza (2011) Hur farligt är internet? Resultat från den svenska delen av den europeiska undersökningen EU Kids Online. Göteborg, Nordicom.

Dunkels, Elza (2010) Net Nanny. http://netnanny.wordpress.com.

Dunkels, Elza, Frånberg, Gun-Marie & Hällgren, Camilla (2009) Young People and Contemporary Digital Arenas: Identity, Learning and Abusive Practices. Paper presented at the SITE 2009 Conference, Charleston, SC, USA.

Dunkels, Elza (2007) Nätkulturer. http://www.kulturer.net.

Dunkels, Elza (2003) Vad är nätkulturer? Stockholm, Myndigheten för Skolutveckling. http://www.natkulturer.se/studiematerial/ElzaDunkels.pdf.

Dunkels, Elza (Ed.) (2001) IKT och lärande. Lund, Studentlitteratur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *